Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch objęła Patronatem Honorowym
dwa konkursy organizowane przez naszą szkołę:
Podkarpacki Sarzyński Konkurs Chemiczny
oraz
Międzypowiatowy Konkurs Matematyczno-Fizyczny