Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

 13 - 26 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 9 - 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty:

 

 - język polski

 21 kwietnia 2020 r.

 - matematyka

 22 kwietnia 2020 r.

 - język obcy nowożytny

 23 kwietnia 2020 r.

dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:  

 - język polski

 1 czerwca 2020 r.

 - matematyka

 2 czerwca 2020 r.

 - język obcy nowożytny

 3 czerwca 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły

 31 października 2019 r. 2 i 3 stycznia 2020 r.  30 kwietnia 2020 r. 12 czerwca 2020 r.

 

Dzisiaj jest r.

Imieniny: