Drukuj

 

Nabór do klas I
Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Nowej Sarzynie
w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie 
na rok szkolny 2021/2022

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

Zapisy oraz rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowej Sarzynie w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie rozpoczyna się 2 marca 2021r. i trwa do 19 marca 2021r.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym jest ono zameldowane, wystarczy, że wypełni formularz –ZGŁOSZENIE.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu (dziecko jest zameldowane w innym obwodzie), wypełnia formularz WNIOSEK.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie określa się kryteria (Uchwała nr XLIV/254/2017 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 marca 2017r, znajdująca się w dokumentach do pobrania).

Zgłoszenia i wnioski dostępne są również w sekretariacie szkoły oraz w przedszkolach "Jedyneczka" i "Niezapominajka".

Ważne! Prosimy o dokładne uzupełnianie wszystkich danych, dołączenie bilansu sześciolatka do dokumentacji o przyjęcie dziecka do klasy I oraz klauzulę informacyjną dla rodziców Z.S. (RODO).

Można od razu zapisać dziecko do świetlicy oraz stołówki szkolnej!

Dokumenty do pobrania: