Nabór do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Nowej Sarzynie
w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2020/2021

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW (formularz ZGŁOSZENIE) – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę obwodową lub
  • REKRUTACJI (formularz WNIOSEK) – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę inną niż obwodową.

Zapisy oraz rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej–Curie w Nowej Sarzynie w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie rozpoczyna się 2 marca 2020 r.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym jest ono zameldowane, wystarczy, że wypełni formularz–ZGŁOSZENIE.
W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu (dziecko jest zameldowane w innym obwodzie), wypełnia formularz-WNIOSEK.
Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie określa się kryteria (Uchwała nr XLIV/254/2017 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 marca 2017r, znajdująca się w dokumentach do pobrania).

Zgłoszenia i wnioski dostępne są również w sekretariacie szkoły oraz w Przedszkolu Jedyneczka i Przedszkolu Niezapominajka.

Ważne! Prosimy o dołączenie bilansu sześciolatka do dokumentacji o przyjecie dziecka do klasy I oraz klauzulę informacyjną dla rodziców Z.S. (RODO).

Można od razu zapisać dziecko do świetlicy oraz stołówki szkolnej.

Dokumenty do pobrania: