Wydarzenia

"NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!” – pod takim hasłem odbywało się 20 września tegoroczne Sprzątanie Świata. Już kolejny raz nasza placówka szkolna zaangażowana była w tak szczytną akcję ekologiczną. Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie brały czynny udział w sprzątaniu ulic i placów w mieście. Smucił je fakt, iż w miejscach wypoczynku było tak dużo śmieci, zwłaszcza, że niemal wszystkie nadawały się do recyklingu. Klasy biorące udział w akcji miały wyznaczone miejsca   do posprzątania, nauczyciele sprawujący opiekę zapoznali uczniów z zasadami bezpiecznego uczestnictwa. Każda klasa miała przygotowane worki i rękawiczki. Młodsze dzieci uczestniczyły w pogadankach na temat ekologicznych postaw względem środowiska oraz sposobie segregowania odpadów. W ramach zajęć wykonały prace plastyczne, tematycznie powiązane z ochroną środowiska. Zachęcamy Was zatem do promowania, produktów wielokrotnego użycia, a przede wszystkim, do zmiany naszych nawyków.

Wszystkim nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie w akcję.

Zespół przyrodniczy

Dzisiaj jest r.

Imieniny: