Wydarzenia

„Teaching & learning English through games.
Wykorzystanie gier w nauce języka angielskiego.”

Innowacja pt. „Teaching & learning English through games. Wykorzystanie gier w nauce języka angielskiego.” jest realizowana przez grupę uczniów klas VI w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie, od października 2019 w ramach zajęć dodatkowych.
Chcąc zachęcić uczniów do aktywniejszego udziału w zajęciach, wzbogacić ich słownictwo, doskonalić wymowę oraz konstruowanie poprawnych gramatycznie i leksykalnie wypowiedzi zarówno ustnych, jak i pisemnych, poszerzyć wiedzę o krajach anglojęzycznych i o świecie, podczas zajęć są wykorzystywane gry. Nie są to tylko tradycyjne gry logiczne, czy planszowe (board games), ale również gry, quizy, aplikacje dostępne online (Kahoot, Quizlet, Quizizz, Wordwall itd.), gry gotowe i przygotowywane przeze mnie oraz przez uczniów, tak by włączyć ich w aktywny proces zdobywania i utrwalania wiedzy oraz zachęcić do dzielenia się własnymi pomysłami, do bycia  nie tylko odbiorcami, ale i kreatywnymi twórcami.
Mam nadzieję, że dzięki tej innowacji nauka języka angielskiego stanie się dla uczniów wspaniałą przygodą i zachęci ich do zdobywania wiedzy.

A. Siwiec

Foto

 

Dzisiaj jest r.

Imieniny: