Szkoła Podstawowa w Sarzynie - Osiedlu rozpoczęła swą działalność 1 września 1957 roku. Powstanie szkoły zawdzięczamy posłowi Stanisławowi Opałko, Radzie Osiedlowej, Kuratorium Okręgu szkolnego w Rzeszowie oraz mieszkańcom Sarzyny. Pierwszym dyrektorem placówki została Maria Karasińska. W pierwszym roku działalności szkoła liczyła 153 uczniów klas I-VII pod kierunkiem 6 nauczycieli.
Placówka mieściła się na parterze Hotelu Robotniczego nr 1. W ciągu kolejnych lat przystosowano na cele lekcyjne pierwsze i drugie piętro hotelu, gdyż zwiększyła się liczba uczniów i nauczycieli. 5 maja 1968 roku nadano szkole imię Marii Skłodowskiej-Curie.
W związku z intensywnym rozwojem osiedli, zaistniała konieczność budowy nowoczesnej szkoły. Placówka została oddana do użytku 1 września 1972 roku. Jej dyrektorem został mgr Ryszard Kutyła. W czerwcu 1977 roku szkoła otrzymała sztandar, zaprojektowany przez plastyka Władysława Kota. Widnieje na nim nazwa szkoły, symbol Radu, godło państwowe i hasło: "Wszystko tobie ukochana ziemio".
W roku szkolnym 1980/81 dyrekcję szkoły objęła mgr Janina Panek. Dzięki staraniom dyrekcji w 1989 roku rozpoczęto budowę nowego skrzydła szkoły.
W roku 1992 zostały ukończone prace budowlane nowego skrzydła placówki. Uroczystość otwarcia nowego segmentu, która odbyła się 10 lutego 1993 r. zbiegła się z jubileuszem nadania Nowej Sarzynie praw miejskich. Po mgr Janinie Panek, dyrektorem szkoły została mgr Grażyna Kozikowska, a następnie mgr Małgorzata Sawicka. Obecnie (od 2017r.) dyrektorem szkoły jest mgr Andrzej Kusiak.