Nasza szkoła przystąpiła do programu Ministerstwa Edukacji i Nauki  „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”. Jego celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. W programie bierze udział klasa 2a wraz z nauczycielem prowadzącym p. Gabrielą Szymańską.  Nauczyciel uczestniczył w szkoleniu i zdobył certyfikat, dzięki któremu mógł aplikować do programu i ubiegać się o pieniądze na dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów.

Życzymy wszystkim uczniom wiele satysfakcji i radości z proponowanych zajęć.