▶️W czwartek  21 września w auli I LO w Nowej Sarzynie miała miejsce premiera sztuki „Lolek z ciszy niepokalanej”.
🎭Spektakl był wspólnym przedsięwzięciem Klubu Seniora oraz uczniów I LO w Nowej Sarzynie.
‼️Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie. Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
 
 
 

 

Nasza drużyna robotyki zakwalifikowała się do ogólnopolskiego turnieju robotycznego Liga Robotów! Przed nami szereg niesamowitych spotkań i wydarzeń podczas nadchodzących Regionalnych Turniejów Robotycznych. Konkurs regionalny dla szkół z województwa podkarpackiego i lubelskiego odbędzie się w Lublinie 14 listopada. Już wkrótce otrzymamy zestaw Lego SPIKE, mate konkursową oraz niezbędne materiały, które doposażą nasze pracownie robotyki. Opiekunami zakwalifikowanej drużyny są trenerzy robotyki: Tomasz Bigas i Andrzej Kusiak.
 
 
 
 

 

26 września uczniowie z klas drugich udali się do Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie, gdzie uczestniczyli w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez Muzeum Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Podczas warsztatów dzieci rozwijały swoją kreatywność i zdolności manualne wykonując kafelki z gliny, które ozdobili wymyślonymi przez siebie zdobieniami i fakturami wykorzystując do tego dostępne na warsztatach narzędzia i materiały.
/E. Rola/
 
 

 

W Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowej Sarzynie dzisiaj zainstalowano ekran do wyświetlania danych pomiarowych oraz prezentacji treści edukacyjnych, w ramach konkursu ♥️💚„Mierzymy się ze smogiem”💚♥️
Koordynatorem szkolnym jest nauczyciel informatyki Tomasz Bigas.
 
 
 

 

Dnia 18.09.2023 r. w obu budynkach szkoły (SP i LO) przeprowadzona została próbna ewakuacja.
Opuszczenie budynków i ustawienie się w wyznaczonym miejscu przebiegło bez zakłóceń. Podkreślić należy bardzo sprawne wyjście oraz ustawienie się uczniów i pracowników szkoły na miejscu zbiórki. Czas opuszczenia budynku wyniósł 4 minuty. Powyższe działania miały na celu podnieść poziom bezpieczeństwa młodzieży i pracowników szkoły oraz skorygować ewentualne błędy, które mogły wystąpić podczas przeprowadzania ćwiczeń. Dziękujemy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Sarzynie za pomoc w przeprowadzeniu próbnej ewakuacji.
 
 
 
 

 

Poseł Jerzy Paul, Dyrektor szkoły Andrzej Kusiak, wychowawcy: Dorota Kołtun i Aleksander Dubiel przekazali uczniom z klas IV z naszej szkoły laptopy z Ministerstwa Cyfryzacji 💻💻
✅Łącznie do naszej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowej Sarzynie przekazane zostały 44 laptopy o łącznej wartości około 130 000 zł
✅Program “laptop dla ucznia” realizowany jest na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Program ma także wymiar społeczny i jednym z jego celów jest wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnego cyfrowego sprzętu.
Wyrównujemy szanse! 
 
 
 
 
 

Podkategorie