KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

 29 stycznia - 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty:

 

 - język polski

 14 maja 2024 r. godz. 9.00

 - matematyka

 15 maja 2024 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 16 maja 2024 r. godz. 9.00

dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:  

 - język polski

 10 czerwca 2024 r. godz. 9.00

 - matematyka

 11 czerwca 2024 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 12 czerwca 2024 r. godz. 9.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 21 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
i przekazanie zaświadczeń -

 3 lipca 2024 r.

Ferie letnie

 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły

13 października 2023r., 29 i 30 kwietnia 2024r., 2 maja 2024r, 31 maja 2024r.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2024/2025

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 2 września 2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2024 r.

Ferie zimowe

 17 lutego - 2 marca 2025 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 17 - 22 kwietnia 2025 r.

Egzamin ósmoklasisty:

 

 - język polski

  maja 2025 r. godz. 9.00

 - matematyka

  maja 2025 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

  maja 2025 r. godz. 9.00

dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:  

 - język polski

  czerwca 2025 r. godz. 9.00

 - matematyka

  czerwca 2025 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

  czerwca 2025 r. godz. 9.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 27 czerwca 2025 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
przekazanie zaświadczeń -

  lipca 2025 r.
  lipca 2025 r.

Ferie letnie

 28 czerwca - 31 sierpnia 2025 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły

28, 29 i 30 kwietnia 2025r., 
2 maja 2025r., 20 czerwca 2025r.