Tel. do świetlicy: 788 261 817

Świetlica czynna: 6.30 - 15.45

Wychowawcy:
mgr Magdalena Kusy
mgr Anna Szczęsny
mgr Marzena Paul
mgr Beata Boguń
mgr Sylwia Łyko
mgr Dorota Gnatek
mgr Aneta Gnatek