Poniedziałek

Kl. 1a – godz. 10.20 – opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 1b – godz. 10.30 - opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 2a – godz. 11.00 - opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 2b – godz. 11.00 - opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 3a – godz. 10.35 - opiekun p. Ewelina Kuchyt -  (wychowawca informuje uczniów aby o tej porze udali się na jadalnię)

Kl. 3b – godz. 10.35 – opiekun p. Ewelina Kuchyt - (wychowawca informuje uczniów aby o tej porze udali się na jadalnię)

Kl. 3c – godz. 12.15 – opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 4a, 4b  – godz. 11.30 – 11.45 (I długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 4c – godz. 12.50 – 13.15 – uczniowie po zakończonych zajęciach

Kl. 5a  - godz. 12.50 – 13.15 – uczniowie po zakończonych zajęciach

Kl. 5b – godz. 11.30 – 11.45 (I długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 6b, 6c, 7c – godz. 12.30 – 12.45 (II długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 7a, 7b -  godz. 12.30 – 12.45 (II długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 6a, 7d - godz. 13.30 przerwa – wyznaczone stoliki

Kl. 8a, 8b – godz. 13.30 – 13.40 – przerwa – wyznaczone stoliki


Wtorek

Kl. 1a – godz. 11.00 – opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 1b – godz. 11.00 - opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 2a – godz. 10.20 - opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 2b – godz. 10.20 - opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 3a – godz. 10.35 - opiekun p. Ewelina Kuchyt -  (wychowawca informuje uczniów aby o tej porze udali się na jadalnię)

Kl. 3b – godz. 10.35 – opiekun p. Ewelina Kuchyt - (wychowawca informuje uczniów aby o tej porze udali się na jadalnię)

Kl. 3c – godz. 11.50 – opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 4a – godz. 12.30-12.45 – (II długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 4b  – godz. 12.50 – uczniowie po zakończonych zajęciach

Kl. 4c – godz. 11.30 – 11.45 (I długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 5a,5b -  godz. 11.30 – 11.45 (I długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 6a – godz. 12.30– 12.45 (II długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 6b – godz. 12.50 – uczniowie po zakończonych zajęciach

Kl. 6c – godz. 12.30 – 12.45 (II długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 7c, 7b -  godz. 12.30 – 12.45 (II długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 7a, 7d - godz. 13.30 przerwa – wyznaczone stoliki

Kl. 8a, 8b – godz. 13.30 – 13.40 – przerwa – wyznaczone stoliki


Środa

Kl. 1a – godz. 10.20 – opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 1b – godz. 10.20 - opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 2a – godz. 11.10 - opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 2b – godz. 10.30 - opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 3a – godz. 10.35 - opiekun p. Ewelina Kuchyt -  (wychowawca informuje uczniów aby o tej porze udali się na jadalnię)

Kl. 3b – godz. 11.30 – opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 3c – godz. 11.00 – opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 4a, 4b – godz. 11.30 – 11.45 (I długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 4c – godz. 12.50 – 13.15 – uczniowie po zakończonych zajęciach

Kl. 5a, 5b - godz. 11.30 – 11.45 (I długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 6a, 6b – godz. 12.30 – 12.45 (II długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 6c – godz. 12.50 – 13.20 – uczniowie po zajęciach

Kl. 7a, 7b, 7c, 7d - godz. 12.30 – 12.45 (II długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 8a, 8b – godz. 13.30 – 13.40 - przerwa


Czwartek

Kl. 1a – godz. 11.00 – opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 1b – godz. 10.30 - opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 2a – godz. 10.30 - opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 2b – godz. 11.10 - opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 3a – godz. 10.45 - opiekun p. Ewelina Kuchyt -  (wychowawca informuje uczniów aby o tej porze udali się na jadalnię)

Kl. 3b – godz. 11.45 – opiekun p. Ewelina Kuchyt (przychodzą sami)

Kl. 3c – godz. 11.00 – opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 4a, 4b, 4c – godz. 11.30 – 11.45 (I długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 5a  - godz. 12.55 – po skończonych zajęciach  – wyznaczone stoliki

Kl. 5b – godz. 11.30 – 11.45 (I długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 6a, 6b  – godz. 12.55 po skończonych zajęciach – wyznaczone stoliki

Kl. 6c – godz. 12.30 – 12.45 (II długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 7a, 7b, 7c - godz. 12.30 – 12.45 (II długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 7d – godz. 13.45 – po skończonych zajęciach – wyznaczone stoliki

Kl. 8a, 8b – godz. 13.30 – 13.40 – przerwa –wyznaczone stoliki


Piątek

Kl. 1a – godz. 10.30 – opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 1b – godz. 11.00 - opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 2a – godz. 10.30 - opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 2b – godz. 11.30 - opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 3a – godz. 10.45 - opiekun p. Ewelina Kuchyt -  (wychowawca informuje uczniów aby o tej porze udali się na jadalnię)

Kl. 3b – godz. 11.00 – opiekun p. Ewelina Kuchyt

Kl. 3c – godz. 11.50 – po zakończonych zajęciach

Kl. 4a, 4b, 4c – godz. 12.50 – po zakończonych zajęciach

Kl. 5a, 5b - godz. 11.30 – 11.45 (I długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 6a – godz. 12.50 po zakończonych zajęciach

Kl. 6b, 6c – godz. 11.30 – 11.45 (I długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 7a – godz. 12.30 – 12.45 (II długa przerwa) – wyznaczone stoliki

Kl. 7b, 7c - godz. 13.50 – po zakończonych zajęciach

Kl. 7d, 8a, 8b – godz. 13.30 – 13.40 - przerwa

Wszyscy uczniowie stosują się do regulaminu stołówki szkolnej