Tel. do świetlicy: 788 261 817

Świetlica czynna: 6.30 - 15.45

Wychowawcy:
mgr Magdalena Kusy
mgr Anna Szczęsny
mgr Małgorzata Cieśla
mgr Izabella Czarniecka
mgr Natalia Słomiany