Konkurs odbywa się tradycyjnie w trzech kategoriach artystycznych:
literackiej, plastycznej i multimedialnej oraz w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych oraz wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych. Więcej informacji znajduje się w załączonych materiałach oraz na stornie internetowej