SAMORZĄD SZKOLNY 2019/2020

Przewodnicząca: Zuzanna Herdyna kl.8b
Z-ca przewodniczącej: Wiktoria Zielińska kl.8b
Sekretarz: Zuzanna Brzyska kl.5a

Członkowie:
Zuzanna Szuba kl.8a
Martyna Paul kl.7a
Wiktoria Zastawna kl.8b
Katarzyna Frąk kl.7a
Zuzanna Kosiorowska kl.8b

Opiekunowie: Agata Siwiec, Izabella Morska.