Podsumowanie Podkarpackiego Gimnazjalnego Konkursu Chemicznego odbędzie się 16 maja o godz.1000
w auli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

  Prezentacja - 20 lat minęło...

Program spotkania:

  1. Powitanie przybyłych gości
  2. Głos dla gości
  3. Część artystyczna
  4. Prelekcja chemiczna
  5. Wręczenie nagród dla laureatów  Podkarpackiego Gimnazjalnego Konkursu Chemicznego
  6. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu matematyczno-fizycznego
  7. Spotkanie przy kawie

 Prezentacja - 20 lat minęło...

Informujemy, że zgodnie z decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty konkurs może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.