Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem zaprasza do udziału w XXIII Edycji Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pt.: „CHOINKA JAK ZE SNU” KRASNE 2022. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, podopiecznych ośrodków kultury i instytucji pracujących z dziećmi z województwa podkarpackiego.

Drogie Dzieci i Utalentowani Uczniowie! Spodziewamy się, że udział w konkursie sprawi Wam wiele radości i satysfakcji twórczej a świąteczna tematyka i forma naszej propozycji zachęci Was do kreatywnej zabawy z rozmaitym tworzywem. Mamy nadzieją że nasz konkurs będzie sprzyjał nawiązywaniu i zacieśnianiu kontaktów międzypokoleniowych w rodzinach, oraz  stanowił źródło inspiracji artystycznej związanej z cudownym Czasem Bożego Narodzenia.

Prosimy opiekunów artystycznych ze środowisk oświatowych o  przychylność i wsparcie dla tego konkursu.

W załączniku Regulamin i Karta zgłoszeniowa.

Zapraszam serdecznie
Ireneusz Śpiewla - dyrektor GOKiB Krasne