7 marca 2019 r. w naszej szkole odbył się II etap Międzygminnego Konkursu Matematyczno - Fizycznego organizowanego przez Zespół Szkół w Nowej Sarzynie. Wzięło w nim udział 44 uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych i III gimnazjum z 15 szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu leżajskiego i niżańskiego. Uczniowie rozwiązywali po 12 zadań testowych i po 4 zadania otwarte z matematyki i fizyki w czasie 60 minut. Zadania przygotowała pani Lucyna Sibiga – nauczycielka matematyki i fizyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. Poziom umiejętności i wiedzy z zakresu matematyki oraz fizyki okazał się bardzo wyrównany. Uczestnicy konkursu dobrze poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami. Laureatami zostali uczniowie, którzy uzyskali kolejno trzy najwyższe wyniki na poszczególnych poziomach.

Klasy VII
Laureaci
Filip Czubat – Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku
Karol Zieliński – Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
Bartosz Tołpa - Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku

Wyróżnienie
Marcin Kida – Szkoła Podstawowa w Łętowni

Klasy VIII i III gimnazjum
Laureaci
Jacek Piech – Zespół Szkół w Nowej Sarzynie
Konrad Dunicz - Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku
Katarzyna Goździewska – Gimnazjum w Leżajsku

Wyróżnienie
Igor Sawicki – Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym
Philippe Michno – Szkoła Podstawowa w Giedlarowej

 Gratulujemy uczniom i ich opiekunom.

 Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów w tym wycieczkę do Warszawy,
ufundowaną przez Posła na Sejm RP pana Jerzego Paula.

 Patronat i sponsorzy:    

Poseł na Sejm RP Jerzy Paul


Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna


Starosta Powiatu Leżajskiego

 
Jubiler Kwaśniak
 
Sklep i Serwis Komputerowy, GSM „TomiTronic”

Księgarnia „Werset”