Od 17.09.2020 w naszej szkole realizowany jest ogólnopolski projekt "GRAMY W RĘCZNĄ"
Program stanowi propozycję rozwijania sprawności fizycznej dziecka w oparciu o gry i zabawy ukierunkowane na piłkę ręczną oraz atrakcyjnego i zdrowego spędzania czasu wolnego. Celem programu jest zaspokojenie potrzeb dzieci w zakresie aktywności ruchowej oraz ukierunkowanie ich zainteresowań na sport, a w szczególności:
  • Wzrost poziomu sprawności fizycznej dzieci biorących udział w zajęciach programowych, głównie w zakresie koordynacji przestrzenno–ruchowej i elementarnych umiejętności ruchowych.
  • Ukształtowanie konkretnych, specjalnych umiejętności ruchowych (np. w zakresie zwinnego i szybkiego pokonywania różnych torów przeszkód, chwytów, rzutów, podań).
  • Pokazanie dziecku możliwości spędzania czasu wolnego w sposób dający satysfakcję.
Program finansowany jest przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Ministerstwo Sportu. W ramach projektu szkoła otrzymała sprzęt sportowy (koszulki dla dzieci oraz piłki), a nauczyciele wychowania fizycznego materiały edukacyjne do zajęć. Ponadto, w czasie trwania programu, w każdym województwie zaplanowano turniej z udziałem wszystkich dziesięciu szkół, które otrzymały wsparcie. Zajęcia prowadzi Pan Krzysztof Młynarski w klasie 1A i 1B.
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci!