Zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie kartki pocztowej lub filmiku edukacyjnego o tematyce promującej odpowiedzialne postępowanie ze zużytymi akumulatorami i bateriami w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.
 
Zużyte baterie i akumulatory są odpadem niebezpiecznym, a substancje w nich zawarte to przede wszystkim: ołów, rtęć, kadm, elektrolit i dużo innych pierwiastków. Jeśli nie postępuje się z nimi odpowiedzialnie mogą trwale zanieczyścić glebę i wodę, a następnie przedostać się do roślin, zwierząt i ludzi. Dlatego nie można wyrzucać ich z innymi odpadami. Należy przekazywać je do specjalnie wyznaczonych miejsc odbioru lub Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), które następnie przekazują je do zakładów przetwarzania.
 
CO MUSI ZROBIĆ UCZEŃ JEŚLI CHCE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
 
Dla uczniów klas 1-4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
 
1) Wykonać dowolną techniką kartkę pocztową w formacie A5, ukazującą, że oddawanie zużytych baterii i akumulatorów do odpowiednich punktów zbiórki zapewnia bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.
 
2) Wysłać trzy zdjęcia pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym [2] na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dla uczniów klas 5-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
 
1) Wykonać filmik edukacyjny trwający do 30 sekund, ukazujący, że oddawanie zużytych baterii i akumulatorów do odpowiednich punktów zbiórki zapewnia bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.
 
2) Wysłać materiał wideo w postaci pliku w formacie .mp4 lub .WAV wraz z formularzem zgłoszeniowym [2]
na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Uczestnicy: UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA.
 
DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY: DESKOROLKI ELEKTRYCZNE Z KASKIEM I ZESTAWEM OCHRANIACZY, SMARTWATCH, CZYTNIK E-BOOK, KAMERY SPORTOWE, GŁOŚNIKI I SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE!
 
JEŚLI UDA CI SIĘ ZACHĘCIĆ DUŻO UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, A PRZEKAŻEMY CI ZESTAW MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.
 
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 31 STYCZNIA 2021 R .
 
 
[1]
Regulamin konkursu [3]
Formularz zgłoszeniowy [2]
 
WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE:
Sponsor: ENERSYS SP. Z O.O.
Organizator: M&M CONSULTING
www.mmconsulting.waw.pl [4]
www.facebook.com/doradztwosrodowiskowe/ [5]
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
tel: 22-275-88-02, 519-184-340
 
Z wyrazami szacunku,
[6] [7] [8]   [6]
M&M Consulting Jarosław Michniewski
ul. Lubuska 72/28, 53-514 Wrocław
Adres korespondencyjny: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa
www.mmconsulting.waw.pl [4]
NIP: 894-180-37-12 REGON 930899609
Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 
Aby wypisać się z bazy wyślij maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
W związku z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż w nawiązaniu do udzielonej uprzednio zgody na przesyłanie informacji marketingowych:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest M&M Consulting
Jarosław Michniewski, ul. Lubuska 72/28, 53-514 Wrocław,
 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni.
 
3. Kategoria danych osobowych: dane zwykłe takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, nr tel. itp.
 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
także podmioty powiązane jako podwykonawcy usług.
 
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu.
 
6. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 
7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Links:
------