MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY

Dzień 14

Jest poniedziałek 14 grudnia godz. 7:55. Ile jest jeszcze czasu do Wieczerzy Wigilijnej, która odbędzie się 24 grudnia o godz. 16:30. Odpowiedź wyraź w dniach, godzinach i minutach oraz w godzinach i minutach.