9 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie odbył się już po raz ósmy Gminny Konkurs Krasomówczy pt. „Podróże małe i duże” pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP – Jerzego Paula oraz Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – Andrzeja Rychla, podczas którego uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Nowa Sarzyna zaprezentowali swoje zdolności krasomówcze, opowiadając o ciekawych podróżach bohaterów literackich lub rzeczywistych. Uczestnicy konkursu prezentowali bardzo wysoki poziom, dlatego jury nie miało łatwego zadania. Po długich obradach wyłoniło zwycięzców:
I miejsce – Konrad Kuraś (Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej),
II miejsce – Mateusz Różycki (Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej),
III miejsce – Mikołaj Dudas (Szkoła Podstawowa w Nowej Sarzynie).

Komisja oceniająca występy uczniów przyznała również wyróżnienie, które przypadło Lenie Paszek ze Szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za wzięcie udziału w naszym konkursie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Konkurs został przygotowany przez nauczycieli: Małgorzatę Kusy, Iwonę Rejman, Halinę Mryc-Nogę oraz Bożenę Bieńkowską.

/Małgorzata Kusy/

Galeria