Szanowni Państwo!
Od 17 maja uczniowie klas 4-8 wracają do szkoły. Zajęcia odbywać się będą w trybie hybrydowym według dotychczasowego planu lekcji.
Nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
Informacje o zajęciach w danej klasie przekaże wychowawca poprzez dziennik elektroniczny.