1 czerwca miało miejsce otwarcie Pracowni Robotyki w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie. W uroczystości wzięli udział: Jerzy Paul – Poseł na Sejm RP, Andrzej Rychel – Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Jacek Głowacki – Prezes Zarządu Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Stanisław Fundakowski – Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Katarzyna Żuraw – Przewodnicząca Rady Rodziców w I LO, Joanna Misiak-Krawczyk - Przewodnicząca Rady Rodziców w SP ks. Tadeusz Kocór – Proboszcz w Nowej Sarzynie i Roman Michna – Prezes Stowarzyszenia Prymus. Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu pracowni uczniowie klas 1-3 przedstawili swoje projekty realizowane przez cały rok w ramach zajęć rozwijających kreatywność pod okiem trenera robotyki Elżbiety Pinderskiej. Następnie uczniowie klas 7-8 przedstawili przejazd robota Lego Spike z tegorocznej edycji konkursu międzynarodowego First lego League (trenerzy robotyki Tomasz Bigas, Andrzej Kusiak). Ostatnią część pokazów poprowadzili uczniowie I LO w Nowej Sarzynie i ich projekty z druku 3D Prusa pod okiem nauczyciela informatyki Jacka Bystrzyńskiego. Wyposażenie pracowni robotyki powstało dzięki wspólnemu projektowi ZS w Nowej Sarzynie z Polenergią Elektrociepłownią Nowa Sarzyna. Dodatkowo, dzięki wygraniu głównej nagrody 20000 zł w konkursie kolejowe ABC organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego udało się wykonać niezbędne remonty pomieszczenia i zakupić meble. Zajęcia, które się odbywają w tej pracowni, otwierają umysły dzieci, rodzą ciekawość związaną z odkrywaniem praw fizyki i prowadzą w przyszłości do poszukiwań zawodów opartych na pasjach. Cieszymy się, że jako szkoła posiadamy tak nowoczesną pracownię.

Galeria (fot. P. Sowa, J. Zybura)