Uczniowie klasy 1a, 2a, 3a, 3b biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Z EKOLOGIĄ NA TY.
Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowanego przez MEN kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 (wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.)
 
Koordynatorzy projektu: Bożena Bieńkowska, Marzena  Paul, Elżbieta Pinderska, Joanna Zawadzka wychowawcy klas 1-3.