ZBIERAMY MAKULATURĘ !

Drugi termin zbiórki : 04.03.2019r. do 22.03.2019r.

Zbiórka ma cel charytatywny, pieniądze uzyskane ze sprzedaży surowca zostaną przekazane na budowę studni w Afryce.

Zachęcamy do aktywnego udziału w akcji. W ten sposób możemy wspomóc najbardziej potrzebujących. Woda jest niezbędna do życia! Razem zbudujmy kolejną studnię w Afryce!

Ogłaszamy konkurs na największą ilość zebranej makulatury.

Klasy, które uzbierają najwięcej makulatury otrzymają nagrody.

  • Przyniesiona makulatura powinna być w domu związana i podpisana (imię i nazwisko, klasa).
  • W każdej klasie IV – VIII nauczyciel wychowawca wyznaczy kilku uczniów odpowiedzialnych za ważenie i odnotowywanie ilości przyniesionej makulatury (np. na godzinie wychowawczej).
  • Następnie uczniowie pod opieką wychowawcy przeniosą ją do kontenera.
  • Młodsze klasy I – III pozostawiają makulaturę powiązaną i podpisaną w klasach. Zostanie ona zważona przez osoby zaangażowane w akcję.
  • Uczniowie, którzy uzbierali dużo makulatury zobowiązani są do samodzielnego zważenia surowca i dostarczenie go z pomocą rodziców do kontenera. Należy wtedy pamiętać o zgłoszeniu wagi surowca do wychowawcy oraz dopisaniu do listy.
  • Po zakończonej zbiórce listy z ilością surowca trafią do koordynatora akcji, który podsumuje zbiórkę i przekaże wyniki.