W piątek, 22 kwietnia br., uczniowie Szkoły Podstawowej brali czynny udział w akcji „Sprzątamy dla Polski", która odbyła się w Nowej Sarzynie. W podjęte przez nas działania zaangażowaliśmy także młodzież z Ukrainy. Wszystkie klasy siódme wraz z opiekunami sprzątały najbliższą okolicę. Święto Ziemi uczciły również dzieci przebywające w świetlicy szkolnej, które rysowały plakaty wyrażające troskę o Ziemię pod opieką wychowawców, wykonane prace zostaną wyeksponowane.

Celem akcji jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.

 W. Niedbała