Już po raz dwudziesty młodzi entuzjaści chemii spotkali się na podsumowaniu Podkarpackiego Gimnazjalnego Konkursu Chemicznego, znanego wcześniej jako Sarzyński Konkurs Chemiczny. Uroczystość odbyła się podczas obchodów święta patrona szkoły w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie. Tu konkurs miał swoje początki i tutaj odbyło się podsumowanie jego dwudziestej edycji. Początki konkursu były skromne, uczestniczyły w nim cztery szkoły gimnazjalne z terenu gminy Nowa Sarzyna. Obecnie znany jest w bardzo wielu szkołach całego województwa. Od początku trwania konkursu uczestniczyło w nim ponad 3 tysiące uczniów, z czego w etapie finałowym brało udział 760, a laureatami pozostało 110 uczestników. W bieżącej edycji tytuł laureata zdobyli:

Maciej Mikołajczak Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębicy
Grzegorz Liminowicz Gimnazjum przy IX LO im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie
Piotr Solarz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagórzu
Miłosz Jachyra Szkoła Podstawowa Montessori w Boguchwale
Karol Markiewicz Szkoła Podstawowa Nr 10 w Dębicy
Julia Grasza Szkoła Podstawowa w Boguchwale
Marcel Serafin Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. M. Kopernika w Stalowej Woli
Aleksandra Kolek Gimnazjum przy IX LO im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie

Doceniając rangę konkursu, uroczystość podsumowania tegorocznej edycji uświetniło wielu znamienitych gości, między innymi: Wojewoda Podkarpacki pani Ewa Leniart, Podkarpacki Kurator Oświaty pani Małgorzata Rauch oraz Starosta Powiatu Leżajskiego pan Marek Śliż. Nie zawiedli też wieloletni przyjaciele konkursu , od lat wspierający działalność organizatorów w popularyzacji chemii. Przybyli przedstawiciele: Zakładów Chemicznych Ciech Sarzyna S.A. - pan Marcin Ślęzak –prezes zarządu i pan Sławomir Babiarz, Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej - pani Anna Kuźniar, PTChem - pan Jaromir Lechowicz. Organizatorzy otrzymali również list gratulacyjny od posła na Sejm RP pana Jerzego Paula.

Od lat współorganizatorami konkursu są nauczyciele tworzący Międzyszkolny Zespół Nauczycieli Chemii. Przez dwadzieścia lat zmieniał się skład zespołu, obecnie tworzą go panie Elżbieta Domańska, Anna Mucha, Marta Radomska i Elżbieta Serafin. Logistycznie przez wszystkie lata konkurs wspierali dyrektorzy gimnazjów: pan Lesław Marciniak i pan Adam Stanaszek oraz władze miasta i gminy. Wśród współorganizatorów tegorocznej edycji był również Zespól Szkół w Nowej Sarzynie wraz z dyrektorem panem Andrzejem Kusiakiem, który zaangażował się w organizację podsumowania i przyczynił się do odświętnej oprawy całej uroczystości. Uczniowie Zespołu Szkół wraz z nauczycielem chemii przygotowali na zajęciach pozalekcyjnych drobne upominki dla gości. Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II pod przewodnictwem pani Zofii Miś.

Doceniając wieloletnią pracę organizatorów, Burmistrz pan Andrzej Rychel wręczył nagrody trzem nauczycielkom od wielu lat zaangażowanym w organizację konkursu. Są to panie E. Domańska, M.Radomska i A. Mucha. Natomiast pan Dymitr Malec, autor pytań drugiego etapu wszystkich edycji konkursu otrzymał nagrodę Starosty Powiatu Leżajskiego.

Więcej na temat historii konkursu można znaleźć na stronie: prezi.com/lite/embed/eq3cjdon6fdw/?from-landing=1