Rozpoczynamy IX Edycję konkursu ekologicznego „Zielona Gmina - 2023”, którego koordynatorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. W myśl hasła „edukacja poprzez zabawę”, organizowana akcja ma przybliżyć najmłodszym konieczność podejmowania działań ekologicznych. Uczestnicy zbierają niepotrzebne, zużyte plastikowe butelki PET, które następnie trafiają do powtórnego przerobu. Konkurs rozpoczyna się w styczniu i trwa do maja. Jest to już kolejny rok wspólnego dbania o środowisko. Dokładne terminy dostarczania butelek do szkoły zostaną zamieszczone na stronie internetowej placówki. 

Dla najlepszych zbieraczy przewidziane są cenne nagrody, więc zachęcamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej–Curie do aktywnego udziału w pozyskiwaniu tego surowca.

szkolny koordynator /
 W. Niedbała