Dnia 17 marca uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet czytelników. Uroczystość odbyła się w obecności dyrektora szkoły, nauczycieli i wychowawców klas pierwszych. Na początku tego wydarzenia dyrektor szkoły pan Andrzej Kusiak skierował swoje słowa do dzieci. W wypowiedzi dyrektor podkreślił, jak ważną umiejętnością jest czytanie i jednocześnie zachęcał do korzystania ze zbiorów biblioteki. Następnie pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie czytelnika. Całe wydarzenie zostało uświetnione występem uczniów z klas: 2c, 3a, 4b. Na pamiątkę pasowania pierwszoklasiści otrzymali zakładki do książek oraz klasowe dyplomy. Uroczystość została przygotowana przez bibliotekarki i panią Katarzynę Ożóg.

/Wiesława Piestrak, Beata Boguń/

Więcej zdjęć...