2 października odbyło się spotkanie nowej przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Angeliki Antosz oraz zastępczyni - Mileny Wielgus z dyrektorem szkoły Andrzejem Kusiakiem oraz opiekunką SU Agnieszką Chowaniec. Dyrektor pogratulował dziewczynom zwycięstwa oraz omówił z nimi plany na nowy rok szkolny.