Projekt „Colourful Numbers” realizowany w naszej szkole zbliża się ku końcowi i obecnie przygotowujemy się do sporządzenia raportu końcowego. Celem projektu było propagowanie innowacyjnych metod nauczania matematyki, podniesienie umiejętności językowych, zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych oraz ukazanie powiązań matematyki z innymi przedmiotami szkolnymi i życiem codziennym.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską i był realizowany w ramach programu „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół programu Erasmus+”. Projekt realizowany był w formie różnych zajęć pozalekcyjnych, szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów. Zakładał on również wymianę uczniów i nauczycieli z pięciu szkół partnerskich – Polski, Czech, Włoch, Rumunii i Turcji. W wizytach zagranicznych uczestniczyło dwóch nauczycieli oraz pięciu uczniów na dany wyjazd. Udział w wyjazdach traktowany był jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu.

Nauczyciele i uczniowie z naszej szkoły brali udział w czterech wyjazdach zagranicznych. Przed każdym z nich koordynatorzy spotykali się online aby omawiać bieżące zadania oraz planować wyjazdy zagraniczne. Przed każdą mobilnością, uczniowie zaangażowani w projekt wykonywali szereg zadań, których rezultaty były prezentowane w czasie spotkań zagranicznych.

Bardzo dziękujęmy wszystkim osobom które przyczyniły się do sprawnej realizacji projektu i zapraszamy do udziału w podobnych inicjatywach w przyszłości.

Koordynatorzy projektu
Aleksander Dubiel
Anna Wasiuta