W dniu 18 października 2023 r.  klasa 3c wraz z opiekunami  p. Katarzyną Michtą–Ożóg, p. Iloną Rytwińską-Berc oraz odbywającą praktykę studencką p. Karoliną Banuch, odbyła wycieczkę szkolną do Kopalni Soli w Bochni. Podczas zwiedzania kopalni, uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią jej powstania oraz sposobami wydobywania soli na przestrzeni  kilku wieków. Ciekawe opowieści przewodnika wycieczki  przeplatane były prezentacjami multimedialnymi, podczas których uczniowie mogli usłyszeć słowa króla Kazimierza Wielkiego, żupników genueńskich, księcia Bolesława Wstydliwego czy Ducha Cystersa. Ważnym momentem podczas zwiedzania było zatrzymanie się w Kaplicy św. Kingi. Dodatkową atrakcją dla dzieci była przejażdżka kolejką, odpoczynek w komorze Ważyn oraz zjedzenie smacznego obiadu na terenie kopalni. Pobyt w Bochni zakończył się zakupieniem pamiątek i powrotem do Nowej Sarzyny. Wycieczka dostarczyła uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń.

/Katarzyna Michta – Ożóg/