Regulamin Rodzinnej Geometrycznej Gry Terenowej

1. Rodzinna Geometryczna Gra Terenowa jest organizowana przez Zespół Szkół w Nowej Sarzynie w ramach projektu „Z geometrią za pan brat”. Projekt został zgłoszony przez Stowarzyszenie Rozwoju Szkół „Prymus” do programu grantowego mPotęga i otrzymał dotację Fundacji mBanku.

2. Celem Gry jest zachęcenie uczniów do nauki geometrii, rozwijanie wyobraźni geometrycznej i logicznego myślenia oraz wzmocnienie więzi rodzinnych.

3. Gra Terenowa odbędzie się 26 października 2022 r. w godzinach od 16.00 do 19.00 na terenie miasta Nowa Sarzyna na określonym przez Organizatora obszarze. Gra odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

4. W Rodzinnej Geometrycznej Grze Terenowej mogą brać udział dwuosobowe drużyny złożone z ucznia klasy czwartej, piątej lub szóstej szkoły podstawowej oraz jego rodzica/pełnoletniego opiekuna.

5. Zgłoszenia drużyn dokonywane są do 24 października 2022 r. drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Nauczyciel ucznia zgłasza zespoły wysyłając na wskazany e-mail wypełniony formularz (załącznik nr 1), podając: • nazwę drużyny (od 3 do 20 znaków), • imiona i nazwiska członków zespołu (ucznia i jego rodzica/opiekuna), • e-mail uczestników, • nazwę szkoły, • imię i nazwisko nauczyciela uczącego ucznia.

6. W dniu konkursu każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek zgłasza się do Szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie w celu potwierdzenia uczestnictwa i odebrania adresu strony internetowej, na której znajduje się aplikacja Gry Terenowej. Uczestnicy zakładają konto wpisując nazwę zespołu, e-mail i hasło. W momencie startu każdy zespół powinien być wyposażony w smartfon lub tablet z aparatem fotograficznym. Połączenie między aplikacją a urządzeniem będzie bezpieczne. Aplikacja Gry Terenowej posiada certyfikat SSL.

7. W dniu rozgrywek w aplikacji pojawią się zadania do rozwiązania oraz mapa części miasta Nowa Sarzyna z zaznaczonymi punktami, w których znajdą się plansze z kodami. Każdy zespół po zalogowaniu na stronie internetowej i uruchomieniu pierwszego zadania rozpoczyna grę. Po znalezieniu w terenie punktów z planszą Gry Terenowej drużyna skanuje kody, które uruchamiają zadania. Po rozwiązaniu zadań uczestnicy zaznaczają w aplikacji prawidłowe odpowiedzi.

8. Za każde zadanie zespół może otrzymać 2, 1 lub 0 punktów. • Podanie prawidłowej odpowiedzi za pierwszym razem – 2 punkty, • Podanie prawidłowej odpowiedzi za drugim razem – 1 punkt, • Podanie błędnej odpowiedzi przy dwóch próbach – 0 punktów.

9. Suma zdobytych punktów za rozwiązania zadań decyduje o miejscu w rankingu Gry Terenowej. Jeśli drużyny zdobędą taką samą liczbę punktów w rozgrywce, to o miejscu w tabeli wyników decyduje czas udziału w Grze (od momentu uruchomienia pierwszego zadania do momentu podania ostatniej odpowiedzi).

10.Każdy uczeń i opiekun pełnoletni może być członkiem tylko jednej drużyny. Każdy zespół bierze udział w Grze Terenowej tylko jeden raz.

11.Grę odbywa się pieszo. Członkowie drużyny nie mogą się rozdzielać przez cały udział w rozgrywce. Grę terenową można rozpocząć w dowolnej chwili w dniu 26 października pomiędzy 16.00, a 19.00, co najmniej 30 minut przed jej zakończeniem.

12.Podczas całego trwania Gry uczniowie pozostają pod opieką rodziców/ pełnoletnich opiekunów. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez ich dzieci. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie realizowania gry.

13.W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry.

14.Każdy uczestnik konkursu po zapoznaniu się z Regulaminem przekaże nauczycielowi – opiekunowi podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Nauczyciel zgłaszający zespół do rozgrywek do 24 października prześle skan podpisanego oświadczenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczy oryginały dokumentów organizatorowi konkursu.

15.W ramach Gry zostaną przyznane nagrody. Pięć drużyn z największą liczbą punktów zostanie zaproszonych na podsumowanie konkursu, które odbędzie się w grudniu 2022 r. w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie. W uzasadnionych przypadkach organizator może zaprosić kolejne zespoły w rankingu.

16. Danymi osobowymi osób fizycznych przetwarzanymi w celu realizacji konkursu zarządza administrator Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

17.W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

18.Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 19.Regulamin Gry będzie dostępny na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie www.sp.nowasarzyna.eu

Do pobrania:

Regulamin gry terenowej + załączniki (pdf)

 

 

Nauka poprzez programowanie i robotykę, która łączy się naukami ścisłymi. Uczniowie klas pierwszych budowali po raz pierwszy model robota z Lego WeDo Education oraz programowali, bawiąc się przy tym nabyli nowe umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi technologiami.

/Elżbieta Pinderska/

Galeria

 

 

Uczniowie klas czwartych, piątych oraz szóstych naszej szkoły dzielnie zmagają się z geometrycznymi zadaniami logicznymi oraz łamigłówkami przestrzennymi na zajęciach realizowanych w ramach projektu „Z geometrią za pan brat”. Celem naszych spotkań jest zachęcenie uczniów do nauki geometrii, rozwijanie wyobraźni geometrycznej i logicznego myślenia, nauczenie kreatywności, odpowiedzialności, zarządzania czasem oraz pracy w grupach. Projekt został zgłoszony przez Stowarzyszenie Prymus do programu grantowego mPotęga i otrzymał dofinansowanie fundacji mBanku.

W czwartek 13 października uczniowie klas 4-6 ponownie mieli okazję zmierzyć się z geometrycznymi zadaniami logicznymi na zajęciach realizowanych w ramach projektu „Z geometrią za pan brat”. Tym razem uczniowie poznali chiński Tangram. Celem łamigłówki było ułożenie obrazka z posiadanych figur na podstawie kształtu jego konkurów. Tangram to świetne ćwiczenie wyobraźni, spostrzegawczości, koncentracji i pamięci. W dalszej części pracowali nad drewnianą łamigłówką, polegającą na dopasowaniu odpowiednich elementów i stworzeniu z nich piramidy oraz sześcianu.

A. Wasiuta, D. Osipa

Galeria

 

 

 

 

 

 

W dniu 7.10.2022 r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcja ta organizowana jest już od kilku lat i ma na celu naukę matematyki przez zabawę, przypomnienie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Jest także okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. W tym roku uczniowie mieli okazję pobawić się w piratów i szukać skarbu na morzu, układać okrągłe domino, rozwiązywać rozmaite krzyżówki i zagadki. Duże emocje wzbudziła gra „Mistrz skakanki”. Na zajęciach wykorzystywane były także tablice interaktywne i tablety. Uczniowie bawili się świetnie, a lekcje matematyki minęły błyskawicznie.

nauczycielki matematyki

Galeria

 

 

 

Jesteśmy jedną z 1000 szkół w Polsce, które otrzymały czujnik smogu i tablice informacyjne LED. Projekt cyfrowej edukacji ekologicznej sieci ESA - Edukacyjna Sieć Antysmogowa dla OSE promuje edukację polegającą na zwiększeniu świadomości w zakresie ekologii.
Dzięki temu nauczyciele i uczniowie na bieżąco mogą śledzić 👀 stan powietrza w okolicy szkoły. Z danych pomiarowych korzystać mogą też rodzice odprowadzający dzieci do szkoły i lokalna społeczność.
 

 

30.09.2022r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W tym roku wybieraliśmy spośród 4 kandydatów a formuła wyborów uległa zmianie tak aby dać uczniom namiastkę prawdziwych wyborów. Na tydzień przed wyborami odbyła się debata wyborcza, na której kandydaci spotkali się ze swoimi wyborcami w celu zaprezentowania programów wyborczych i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników debaty. Po tygodniowej kampanii wyborczej nadszedł dzień wyborów do SU. W sali został otwarty lokal wyborczy, w którym uczniowie po okazaniu legitymacji szkolnej i podpisaniu się na liście przed komisją wyborczą mogli oddać głos na swojego kandydata.
Po podliczeniu głosów wyłoniono zwycięzcę: Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 został Dawid Dużak z klasy VIIIb w skład zarządu weszły: Emilia Kiełbowicz, Antonina Mroczek oraz Zuzanna Brzyska. Dawidowi i dziewczynom życzymy głów pełnych pomysłów i mnóstwa sił na ich realizację! 🙂 ❤ 🙂
opiekunki SU
A. Chowaniec i G. Szymańska
 
 
 
 

Podkategorie