3 lutego 2021 roku została podpisana umowa o współpracy naszego Liceum z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W spotkaniu wzięli udział: dr hab. Andrzej Rozmus - Prorektor ds. Nauczania, Iwona Dmitrowska i Andrzej Kusiak - dyrekcja Zespołu Szkół (I Liceum Ogólnokształcącego) w Nowej Sarzynie.
Podczas wizyty omówiono zasady objęcia patronatem klasy LO o profilu medycznym. Absolwenci naszego Liceum będą mogli w przyszłości kontynuować studiowanie na kierunku Pielęgniarstwo w tejże uczelni.
Foto: WSiZ