Ogromną pomysłowością i pracowitością wykazało się około 30 uczniów naszej Szkoły Podstawowej oraz I. Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie. Młodzież wzięła udział w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego organizowanym przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Konkurs polegał na wykonaniu projektu kartki świątecznej, a ma służyć pogłębieniu wiedzy dzieci i młodzieży na temat tradycji bożonarodzeniowej w krajach niemieckojęzycznych i kultywowaniu zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych.
Na ostateczne wyniki konkursu jeszcze czekamy – do 24.12.2021 zostaną ogłoszeni wszyscy zwycięzcy.

/Ilona Rytwińska-Berc/

Kartki - galeria