Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy chcą rozwijać wyobraźnię geometryczną i ćwiczyć logiczne myślenie!

Dzięki projektowi Stowarzyszenia Prymus „Z geometrią za pan brat” do naszej szkoły trafiły gry i łamigłówki geometryczne. Pomoce zostały zakupione ze środków Fundacji mBanku uzyskanych w ramach Programu mPotęga.

Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych dzielnie walczą z tymi logicznymi wyzwaniami!

Pamiętajcie, układanie edukacyjnych łamigłówek przestrzennych świetnie ćwiczy wytrwałość, spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną, daje poczucie sukcesu i zwiększa wiarę we własne siły.

 

 

 

Z okazji XXII Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem – Blask Prawdy, uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas włączyli się w ogólnopolską zbiórkę charytatywną – „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zebrane wśród parafian Nowej Sarzyny środki pieniężne zostały przekazane na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni tej fundacji nazwani są mianem „żywego pomnika” Św. Jana Pawła II, a wspieranie ich jest wyrazem wdzięczności Polaków wobec tak Wielkiego Rodaka.

/B. Boguń, W. Piestrak/

 

 

 

W środę 26 października odbyła się Rodzinna Geometryczna Gra Terenowa, zorganizowana przez Zespół Szkół w Nowej Sarzynie w ramach projektu „Z geometrią za pan brat”. Projekt został zgłoszony przez Stowarzyszenie Prymus do programu grantowego mPotęga i otrzymał dofinansowanie fundacji mBanku.

Celem Gry było zachęcenie uczniów do nauki geometrii, rozwijanie wyobraźni geometrycznej i logicznego myślenia oraz wzmocnienie więzi rodzinnych. W konkursie brały udział dwuosobowe drużyny złożone z ucznia klasy czwartej, piątej lub szóstej szkoły podstawowej naszej gminy oraz jego rodzica. Zespoły biorące udział w zabawie logowały się w aplikacji, w której znajdowała się mapa i zadania. Dzieci wraz z rodzicami aktywnie poszukiwały ukrytych na terenie Nowej Sarzyny kodów, a następnie wytrwale rozwiązywały problemy geometryczno-logiczne. Grze Terenowej nie tylko towarzyszyła dobra pogoda, ale również rywalizacja, świetna zabawa oraz czas spędzony z najbliższymi.

Autorem aplikacji Gry Terenowej jest absolwent naszej szkoły Marcin Kondeusz, który z chęcią dzieli się swoim czasem i talentem. Ponadto nad przygotowaniami i przebiegiem gry czuwały nauczycielki matematyki pani Anna Wasiuta i Dorota Osipa.

Galeria

 

 

 

 

 

Z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w naszej szkole odbył się konkurs Liga Tabliczki Mnożenia Klas Trzecich 2022. O tytuł Mistrza Tabliczki  Mnożenia rywalizowali najlepsi matematycy z klasy 3a i 3b. Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów klas trzecich szkoły podstawowej zainteresowania matematyką i popularyzowanie tego przedmiotu, rozwijanie wiedzy i umiejętności matematycznych, wdrażanie do logicznego myślenia. Opanowanie tabliczki mnożenia zwiększa sprawność rachunkową na poziomie szkoły podstawowej. Dyplomy Mistrza Tabliczki Mnożenia  oraz wyróżnienia wręczyła Pani Wicedyrektor Marzena Paul.

Wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY!

Organizatorzy konkursu:

Elżbieta Pinderska, Dorota Gnatek

 

 

 

Regulamin Rodzinnej Geometrycznej Gry Terenowej

1. Rodzinna Geometryczna Gra Terenowa jest organizowana przez Zespół Szkół w Nowej Sarzynie w ramach projektu „Z geometrią za pan brat”. Projekt został zgłoszony przez Stowarzyszenie Rozwoju Szkół „Prymus” do programu grantowego mPotęga i otrzymał dotację Fundacji mBanku.

2. Celem Gry jest zachęcenie uczniów do nauki geometrii, rozwijanie wyobraźni geometrycznej i logicznego myślenia oraz wzmocnienie więzi rodzinnych.

3. Gra Terenowa odbędzie się 26 października 2022 r. w godzinach od 16.00 do 19.00 na terenie miasta Nowa Sarzyna na określonym przez Organizatora obszarze. Gra odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

4. W Rodzinnej Geometrycznej Grze Terenowej mogą brać udział dwuosobowe drużyny złożone z ucznia klasy czwartej, piątej lub szóstej szkoły podstawowej oraz jego rodzica/pełnoletniego opiekuna.

5. Zgłoszenia drużyn dokonywane są do 24 października 2022 r. drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Nauczyciel ucznia zgłasza zespoły wysyłając na wskazany e-mail wypełniony formularz (załącznik nr 1), podając: • nazwę drużyny (od 3 do 20 znaków), • imiona i nazwiska członków zespołu (ucznia i jego rodzica/opiekuna), • e-mail uczestników, • nazwę szkoły, • imię i nazwisko nauczyciela uczącego ucznia.

6. W dniu konkursu każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek zgłasza się do Szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie w celu potwierdzenia uczestnictwa i odebrania adresu strony internetowej, na której znajduje się aplikacja Gry Terenowej. Uczestnicy zakładają konto wpisując nazwę zespołu, e-mail i hasło. W momencie startu każdy zespół powinien być wyposażony w smartfon lub tablet z aparatem fotograficznym. Połączenie między aplikacją a urządzeniem będzie bezpieczne. Aplikacja Gry Terenowej posiada certyfikat SSL.

7. W dniu rozgrywek w aplikacji pojawią się zadania do rozwiązania oraz mapa części miasta Nowa Sarzyna z zaznaczonymi punktami, w których znajdą się plansze z kodami. Każdy zespół po zalogowaniu na stronie internetowej i uruchomieniu pierwszego zadania rozpoczyna grę. Po znalezieniu w terenie punktów z planszą Gry Terenowej drużyna skanuje kody, które uruchamiają zadania. Po rozwiązaniu zadań uczestnicy zaznaczają w aplikacji prawidłowe odpowiedzi.

8. Za każde zadanie zespół może otrzymać 2, 1 lub 0 punktów. • Podanie prawidłowej odpowiedzi za pierwszym razem – 2 punkty, • Podanie prawidłowej odpowiedzi za drugim razem – 1 punkt, • Podanie błędnej odpowiedzi przy dwóch próbach – 0 punktów.

9. Suma zdobytych punktów za rozwiązania zadań decyduje o miejscu w rankingu Gry Terenowej. Jeśli drużyny zdobędą taką samą liczbę punktów w rozgrywce, to o miejscu w tabeli wyników decyduje czas udziału w Grze (od momentu uruchomienia pierwszego zadania do momentu podania ostatniej odpowiedzi).

10.Każdy uczeń i opiekun pełnoletni może być członkiem tylko jednej drużyny. Każdy zespół bierze udział w Grze Terenowej tylko jeden raz.

11.Grę odbywa się pieszo. Członkowie drużyny nie mogą się rozdzielać przez cały udział w rozgrywce. Grę terenową można rozpocząć w dowolnej chwili w dniu 26 października pomiędzy 16.00, a 19.00, co najmniej 30 minut przed jej zakończeniem.

12.Podczas całego trwania Gry uczniowie pozostają pod opieką rodziców/ pełnoletnich opiekunów. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez ich dzieci. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie realizowania gry.

13.W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry.

14.Każdy uczestnik konkursu po zapoznaniu się z Regulaminem przekaże nauczycielowi – opiekunowi podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Nauczyciel zgłaszający zespół do rozgrywek do 24 października prześle skan podpisanego oświadczenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczy oryginały dokumentów organizatorowi konkursu.

15.W ramach Gry zostaną przyznane nagrody. Pięć drużyn z największą liczbą punktów zostanie zaproszonych na podsumowanie konkursu, które odbędzie się w grudniu 2022 r. w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie. W uzasadnionych przypadkach organizator może zaprosić kolejne zespoły w rankingu.

16. Danymi osobowymi osób fizycznych przetwarzanymi w celu realizacji konkursu zarządza administrator Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

17.W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

18.Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 19.Regulamin Gry będzie dostępny na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie www.sp.nowasarzyna.eu

Do pobrania:

Regulamin gry terenowej + załączniki (pdf)

 

 

Nauka poprzez programowanie i robotykę, która łączy się naukami ścisłymi. Uczniowie klas pierwszych budowali po raz pierwszy model robota z Lego WeDo Education oraz programowali, bawiąc się przy tym nabyli nowe umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi technologiami.

/Elżbieta Pinderska/

Galeria

 

Podkategorie